Kull ma ridna kien pajjiż normali

Simon Busuttil

F’daqqa waħda ġara xi ħaġa u kulħadd beda jiġri kemm jiflaħ. Lura minn fejn ġejna. Xammejt il-gass tad-dmugħ. Il-folla bdiet tinbotta lura. Ġrejna kemm flaħna. Eluf ta’ nies jiġru geġwiġija, kważi naqgħu f’saqajn xulxin. Ħin minnhom il-ħamrija sfrondat taħt saqajja u waqajt. Ħija ġibidni mill-ġakketta tal-jeans u qajjimni. “Igri!,” qalli. Komplejna niġru. Kienu ħafru toqob…

Read More

Transformational leadership

John Zammit

There are many types of leadership; as many, perhaps, as leaders themselves. But, in general, leadership styles can be positioned on a continuum between two poles, these being the transformational leadership model and its opposite, the transactional model. These terms were first coined by American late-20th century sociologist James V. Downton and were later developed…

Read More

Leading the PN to victory in 1987: Eddie’s style of leadership

Louis Galea

In the late 1960s, I was very active in student politics and thinking seriously about pursuing a vocation in national politics. Within the Nationalist Party, three men of the younger generation stood out. Guido De Marco was, nationally, the more visible. Ugo Mifsud Bonnici was someone I much admired from afar. Then there was Eddie,…

Read More

Working alongside Eddie Fenech Adami

Francis Zammit Dimech

I was a Law student and President of the University Students’ Council when Dr Eddie Fenech Adami became Nationalist Party Leader in 1977. These were turbulent times.  Labour had achieved its second electoral victory a year earlier in an atmosphere of corrupt practices and serious abuses – in particular through intimidation of elderly patients at…

Read More

My journey through a lens with Eddie Fenech Adami

Eddie Aquilina

I started my political and photographic journey with Eddie Fenech Adami just after the stolen 1981 election. Like many, I was urged by the sheer injustice to a man who had been the people’s choice in that election, yet was still leader of the opposition because of electoral district gerrymandering. And of course, we had…

Read More

Eddie: Kap li quddiem l-isfida tal-vjolenza żamm dejjem il-prinċipji

President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici

Wara r-riżultat ‘pervers’ tal-Elezzjonijiet Ġenerali tal-1981, żdiedet il-pressjoni tal-eletturi Nazzjonalisti, l-iktar fuq Eddie Fenech Adami bħala Kap, u b’xi mod anki fuqna d-deputati fis-sens li ladarba konna maġġoranza, ma kellniex nirrassenjaw rwieħna li nibqgħu fl-Oppożizzjoni. Ħafna kienu jgħidulna: “Ara kieku s-sitwazzjoni kienet bil-maqlub, huma kienu jwaqqgħu kull ma hawn.” Kien hemm min kien jissuġġerixxi s-sabotaġġi,…

Read More

Is-sewwa jirbah zgur

Austin Gatt

If ever there was a phrase that epitomises Eddie Fenech Adami it must be “Is-Sewwa Jirbah Zgur” – coined by him, repeated ‘ad nauseam’, ridiculed by opponents and hardly believed by friends, in three short words it encapsulated all that Eddie believed in. The phrase was coined at a time when the horizon seemed to…

Read More

Twemmin politiku imsejjes fuq principji Nsara

Tonio Borg

Hemm hafna akkwisti li ghamel Eddie Fenech Adami ghall-partit u ghall-pajjiz. Rebbieh ta` hames elezzjonijiet generali, id-dhul ta` Malta fl-Unjoni Ewropeja, il-bini ta` socjeta`  moderna, mal-Punent, u ta` ekonomija hielsa izda b` direzzjoni socjali, il-modernisazzjoni tal-infrastruttura, b` progetti li ghadhom iservuna sal-lum. Izda ghalija l-akbar moment ta` Eddie Fenech Adami kien, meta quddiem il-kadavru ta`…

Read More

Transforming an island nation

Lawrence Gonzi

Henry Kissinger once said that the task of a leader is to get his people from where they are to where they have not been. This statement is a perfect description of what has inspired all the leaders of the Nationalist Party throughout Malta’s journey to achieve independence, entrench democratic values and proclaim our European…

Read More