Leave a note for Eddie

If you have an anecdote about Eddie Fenech Adami or would like to share your thoughts about him, do so below. All comments are moderated and uploaded after a short while.

Click here to leave a note for Eddie
  • The filesize should not exceed 2MB. If you dont know how to resize an image try this online tool


» God blessed Malta with a wonderful and charismatic politician

So proud to know such a great man, and may God bless him today and always and all those people who follow his great example. To his amazing dedication and love for Malta.


» Prosit!

Prosit! Thanks to you and your lovely family for sharing so many precious memories with us all.


» Nota ta’ Gratitudni

Jiena nixtieq nirringrazzjak talli tajtni l-opportunita tal-edukazzjoni tajba u xoghol, u kburi li jien Malti u Ewropej!

Paci u sahha,
Gerald Xuereb


» He is the finest politician….EVER

Not only because he knew how to deliver his speeches right down to people’s hearts, but because christian democratic principles were always the beating heart of his policies.


» Grazzi mill-qalb

Eccelenza, grazzi ta dak kollu li ghamilt biex Malta saret pajjiz demokratiku. Grazzi Akbar tmur lejn il memorja tal familja tieghek, ghax kieku ma kienux huma li ssupportjawk, ma kienx jirnexxilek taghmel il gid kollu li ghamilt.

Malta tibqa dejjem grata lejk, lejn t twemmin u l valuri tieghek.


» GRAZZI

Eddie Fenech Adami – Missier Malta Ewropeja – Missier Malta li vera ghamilha Taghna Lkoll – nixtieq naqsam maghkom hsieb zghir – Dan il Bniedem ghallimni hafna valuri li flimkien ma zewgi Joseph Smart ghaddejnihom lill uliedna – generazzjoni li ghadha tiela u li thares lejn Eddie bhala Politikant Kbir. 

Li naprezza f’ dan ir ragel hu li kull meta jiltaqa mieghi jew ma zewgi jghidilna ara z-zaghazagh ta’ Rahal Gdid – Tibqa tapprezza hidmitek fi hdan il Partit – Grazzi Eddie. 

Familja Smart XX


» Grazzi

Ir-ragel li tisma ismu u jqabdek il-bard. Bdilt Malta ta taht fuq, u il-pedamenti li bnejt int ghadna qed ingawdhom.


» Grazzi ta’ Kollox

Bhalek …..qatt u hadd. Prosit u Grazzi

DG


» THANK YOU

Dear Dr. Fenech Adami, please accept the heartfelt thanks from all our family for all you have done for us and for our country. You will always be remembered in our thoughts and in our prayers. May God give you many more years of health, peace and happiness.

Bertha & Tony Ellul.