www.eddiefenechadami.org0237
Euphoria as Eddie Fenech Adami enters a mass meeting.

Euphoria as Eddie Fenech Adami enters a mass meeting.