Tama
Meta f’dan il-pajjiz waqghet dalma kerha, Dr Eddie Fenech Adami ghazel li jixghel ix-xema tat-tama. 

RA