Tag: Ragusa

Ma’ Eddie fis-snin tal-“missjoni”

Richard Muscat

Is-snin mill-1981 sal-1987, li fihom wettaqt il-missjoni politika tax-xandir tal-messagg politiku tal-Partit Nazzjonalista minn Ragusa, u s-snin ta’ wara li fihom kont imcahhad milli nirritorna f’pajjizi, kienu dawk li fihom personalment kont l-aktar vicin tieghu. Ser nikkoncentra, ghalhekk, il-hsibijiet tieghi dwar Eddie Fenech Adami fuq kif nafu f’dawk is-snin. Kien hu stess li fdali din…

Read More