Tag: Louis Galea

Leading the PN to victory in 1987: Eddie’s style of leadership

Louis Galea

In the late 1960s, I was very active in student politics and thinking seriously about pursuing a vocation in national politics. Within the Nationalist Party, three men of the younger generation stood out. Guido De Marco was, nationally, the more visible. Ugo Mifsud Bonnici was someone I much admired from afar. Then there was Eddie,…

Read More

Eddie: Kap li quddiem l-isfida tal-vjolenza żamm dejjem il-prinċipji

President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici

Wara r-riżultat ‘pervers’ tal-Elezzjonijiet Ġenerali tal-1981, żdiedet il-pressjoni tal-eletturi Nazzjonalisti, l-iktar fuq Eddie Fenech Adami bħala Kap, u b’xi mod anki fuqna d-deputati fis-sens li ladarba konna maġġoranza, ma kellniex nirrassenjaw rwieħna li nibqgħu fl-Oppożizzjoni. Ħafna kienu jgħidulna: “Ara kieku s-sitwazzjoni kienet bil-maqlub, huma kienu jwaqqgħu kull ma hawn.” Kien hemm min kien jissuġġerixxi s-sabotaġġi,…

Read More

Ma’ Eddie fis-snin tal-“missjoni”

Richard Muscat

Is-snin mill-1981 sal-1987, li fihom wettaqt il-missjoni politika tax-xandir tal-messagg politiku tal-Partit Nazzjonalista minn Ragusa, u s-snin ta’ wara li fihom kont imcahhad milli nirritorna f’pajjizi, kienu dawk li fihom personalment kont l-aktar vicin tieghu. Ser nikkoncentra, ghalhekk, il-hsibijiet tieghi dwar Eddie Fenech Adami fuq kif nafu f’dawk is-snin. Kien hu stess li fdali din…

Read More