Tag: Kristjanezmu

Twemmin politiku imsejjes fuq principji Nsara

Tonio Borg

Hemm hafna akkwisti li ghamel Eddie Fenech Adami ghall-partit u ghall-pajjiz. Rebbieh ta` hames elezzjonijiet generali, id-dhul ta` Malta fl-Unjoni Ewropeja, il-bini ta` socjeta`  moderna, mal-Punent, u ta` ekonomija hielsa izda b` direzzjoni socjali, il-modernisazzjoni tal-infrastruttura, b` progetti li ghadhom iservuna sal-lum. Izda ghalija l-akbar moment ta` Eddie Fenech Adami kien, meta quddiem il-kadavru ta`…

Read More