Tag: Ċensu Tabone

Eddie: Kap li quddiem l-isfida tal-vjolenza żamm dejjem il-prinċipji

President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici

Wara r-riżultat ‘pervers’ tal-Elezzjonijiet Ġenerali tal-1981, żdiedet il-pressjoni tal-eletturi Nazzjonalisti, l-iktar fuq Eddie Fenech Adami bħala Kap, u b’xi mod anki fuqna d-deputati fis-sens li ladarba konna maġġoranza, ma kellniex nirrassenjaw rwieħna li nibqgħu fl-Oppożizzjoni. Ħafna kienu jgħidulna: “Ara kieku s-sitwazzjoni kienet bil-maqlub, huma kienu jwaqqgħu kull ma hawn.” Kien hemm min kien jissuġġerixxi s-sabotaġġi,…

Read More

Forging long-lasting European ties

Noel Buttigieg Scicluna

When Eddie became Leader of the Party he inherited few and rather loose relationships with other political Parties belonging to the same political family as the PN, namely following a Christian Democratic ideology. His predecessor, George Borg Olivier took a rather pragmatic approach to such Associations. However, considering the erratic behavior of Dom Mintoff and…

Read More