Ringrazzjamnet
Il-kelma Grazzi zgur mhux bizzejjed ghal dak kollu li ghamilt ghall-pajjizna.

Nawguralek hafna aktar u aktar sahha.