Nota ta’ Gratitudni
Jiena nixtieq nirringrazzjak talli tajtni l-opportunita tal-edukazzjoni tajba u xoghol, u kburi li jien Malti u Ewropej!

Paci u sahha,
Gerald Xuereb