Missier Malta Hielsa, Moderna u Ewropea
Grazzi Dr. Eddie Fenech Adami ta dak kollu li ghamilt ghal pajjizna. Fil-vokabularju m’hemmx kliem bizzejjed biex tirringrazzjak ta dak kollu li ghamilt. Ser nibqa niftakkrek bhala Missier Malta Hielsa, Moderna u Ewropea.
Awguri tas-sahha u sliem ghal futur.
Winston