Ispirazzjoni ghal Kulhadd.
Kull zaghzugh li jaspira karriera fil-politika ghandu jzomm lil Eddie Fenech Adami bhala mudell. L-imhabba lejn il-gzejjer Maltin dehret mhux biss fi kliemu, izda anke fid-decizjonijiet kollha li ttiehdu minn dan il-politiku integru u gust.

J G