Grazzi ta’ Kollox
Bhalek …..qatt u hadd. Prosit u Grazzi

DG