Grazzi Eddie
Il-poplu Malti ghandu jkun grat lejn Eddie Fenech Adami. Dak li llum niehdu ‘for granted’ huwa grazzi ghal-politika u l-vizjoni tieghu. Illum ghadna ngawdu minn decizjonijiet ghaqlin li ha hu. Minkejja li llum hemm min qed jipprova jerga jikteb l-istorja ta’ pajjizna, lkoll nafu minn xhiex kellu jghaddi l-pajjiz u l-poplu biex illum wasalna s’hawn.

A. Buhagiar, Mosta