Grazzi
Grazzi Eddie. Bl-ghaqal, perseveranzsa, kuragg, sagrificcju, tmexxija ghaqlija u umilta`, gibt demokrazzija, gid u paci f’din il gzira.