Grazzi
L-ghaqal u l-gherf tieghek, il-fidi tieghek f’Alla helset lil Malta mit tixrid tad-Demm fl-aghar zmienijiet ta pajjizna. Naf x’qed nghid!
Dr Adrianus Koster nafu sew u ghadu jfahhrek u jaghtik krettu sa illum ta kif mexxejt fil krizijiet kollha.
Bl-umilta kollha insellem lilek u lil familja tieghek. Niftakru wkoll u nsellemu il-memorja tas-sinjura martek Maria, Mara li batiet mieghek, mara ta fidi bhalek, mara ta l-azzar!
Grazzi.