Grazzi
Mumenti storici li ghexna f’dawk is-snin li b’mod ghaqli mexxejt lil dan pajjizna u wasaltu fl-ghola postijiet ghal kemm zghir fid-daqs. Fiz-żmien ’87 kelli 16-il sena u mhux ha ninsa kif gib u lahaq iz-zminijiet ta’qabel u dawk ta’ wara is-87. Grazzi Missier Malta