Grazzi
Ir-ragel li tisma ismu u jqabdek il-bard. Bdilt Malta ta taht fuq, u il-pedamenti li bnejt int ghadna qed ingawdhom.