Grazzi
Dak li ghamilt int ghal Malta u Ghawdex ma jista jaghmlu hadd.