Awguri
Dr Fenech Adami, awguri f’gheluq sninek. Grazzi ta dak kollu li ghamilt ghal pajjizna. Malta ghandha tkun kburija bik. Grazzi,