Awguri
Awguri Eddie Fenech Adami

Nittama li xi darba jkolli cans niltaqa’ mieghek u nesprimi kemm jien grata lejk u lejn ix-xoghol siewi li wettaqt matul is-snin. Se tibqa’ tkun sors ta’ inspirazzjoni kbir ghalija bhala zaghzugha u ghal hafna zghazagh ohrajn.

Grazzi ta’ kollox