Awguri
Grazzi talli tajtni futur Eddie!

Awguri f’gheluq sninek.

Clyde Bonello, San Giljan